Lithium 3V baterija, 150 mAh, opseg 20mm, debljina 2.5 mm, za alarme/daljinske/uklopne satove/tlakomjere i sl.