Tip koji se najčešće koristi na naši prostorima.
Snaga cijevi je uvjetovana njenom dužinom,
dakle nije moguće tražiti jaču cijev, a da je jednako duga.

Prvo odaberite željenu snagu, a zatim odaberite boju.