Opis

Grebenasta sklopka ugradna 0-1 ETI

 

Grebenasta sklopka ugradena ETI serije CS su namijenjena je za različite operacije prebacivanja (isključenja/ uključenja) u glavnim kao i pomoćnim strujnim krugovima:
– kao što su motorne sklopke, dizajnirane za direktno pokretanje i zaustavljanje jednofaznih i trofaznih motora. One se također mogu koristiti za preklop zvijezda-trokut u trokut, sklopka za reverziranje ili sklopke za promjenu smjera vrtnje rotora.
– u pomoćnim strujnim krugovima mogu se koristiti kao sklopke za:
• komande, signalizacijske i mjerne krugove.
• sklopke, preklopke i stepenaste sklopke npr. za transformatore i aparate za zavarivanje.
• grupne sklopke npr. za grijače.
• kontrolne sklopke sa automatskim povratkom.

Prednosti:

– visoke uklopne i isklopne mogućnosti
– električna i mehanička izdržljivost
– male dimenzije.

Grebenaste sklopke rađene su u skladu sa slijedećim standardima: IEC/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-3, BS 5419.
Oznake CS XX(Ith[A]) YY(dijagram) Z_(dizajn)

Katalog sa svim izvedbama možete pogledati ovdje